Політика конфіденційності

  Загальна інформація

 1. Адміністрація Сайту з великою повагою ставиться до конфіденційної інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; у зв'язку з цим, Адміністрація прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному Користувачеві.
 2. Усі терміни та визначення, що використовуються в цій Політиці, матимуть те ж саме значення, що і в Правилах користування Сайтом, якщо не зазначено інше.
 3. Продовжуючи користуватись Сайтом, Користувач безумовно погоджується на збирання та використання даних Користувача відповідно до цієї Політики. Якщо після прочитання цієї Політики Користувач має питання та/або сумніви щодо цієї Політики, Користувач повинен зв'язатися з Адміністрацією через електронну пошту [email protected]субсидія.укр.
 4. У разі незгоди з Умовами та цією Політикою Користувач не повинен використовувати Сайт.
 5. Адміністрація рекомендує регулярно перевіряти цю Політику, оскільки її умови можуть бути змінені.
 6. Для цілей цієї Політики під Адміністрація/Адміністратор сайту слід розуміти особу чи організацію, яка здійснює технічну підтримку Сайту, надає або забирає доступи до управління модулем.

  Контролер даних

 7. Контролером даних є Адміністрація Сайту.

  Збір даних

 8. Основною метою збирання інформації є отримання статистичних даних по параметрах, які Користувачі вносять до свого особистого кабінету, включаючи обсяги споживання, розмір отриманої субсидії тощо. При цьому отримання такої інформації здійснюється у автоматичному режимі та не містить персональних даних, або іншої інформації, що дає можливість ідентифікувати фізичну особу.
 9. Адміністратор має забезпечити повну конфіденційність, захист та шифрування усіх даних, що збираються та / або оброблюються в ході його роботи відповідно до кращих практик та способів захисту даних, відомих та доступних Адміністрації Сайту.
 10. Якщо у будь-який момент роботи Сайту, Адміністрація отримуватиме та/або оброблятиме інформацію, на підставі якої можна ідентифікувати окремих фізичних осіб, жодна особа, включаючи Користувачів, Адміністраторів, Редакторів не матиме технічної можливості отримати доступ до персональних даних, наданих іншим Користувачем, у персоналізованому вигляді.

  Захист даних

 11. Адміністрація використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Адміністрація не може гарантувати абсолютну захищеність та достовірність даних, зазначених на Сайті.
 12. Адміністрація забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного доступу, обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.
 13. Відповідно до Правил користування Сайтом, деякі категорії Користувачів мають доступ до управління Сайтом. Такі Користувачі повинні зберігати у таємниці всі механізми функціонування сайту, у тому числі особливості роботи модулів, схем, конфігурацій, тощо та не розголошувати такі дані третім особам.

  Доступ до Адміністративної частини Сайту

 14. Доступ до адміністративної частини Сайту повинен здійснюватися з використанням унікального логіна і пароля. Логін видається Адміністратором Сайту, та не містить персональних даних. Адміністрація веде облік всіх наданих логінів з метою забезпечення безперебійного функціонування Сайту та запобігання несанкціонованого доступу до Сайту.

  Збирання статистики

 15. Сайт запроваджує можливість анонімного (узагальненого, без можливості ідентифікації окремих осіб) збирання статистики щодо спожитих комунальних послуг.
 16. Будь-яка система внутрішньої аналітики має збирати дані лише у такому агрегованому вигляді, який унеможливить ідентифікацію окремих Користувачів або домогосподарств.
 17. Адміністрація використовує статистичні дані (аналітику) з метою задоволення своїх законних інтересів як організації, для аналізу вартості спожитих комунальних послуг та запровадження нових способів раціоналізації споживання комунальних послуг.

  Інформація про відвідування

 18. При доступі до Сайту сервери автоматично записують певну інформацію щодо запитів, IP-адреси, дату і час переходу на Сайт. Отримана інформація може бути використана Адміністрацією Сайту для аналітичних та маркетингових цілей.

  Розміщення отриманих даних

 19. Вся інформація зберігається у базі даних PostgreSQL. Фізично дані розміщені на сервіcі Amazon AWS.
 20. Резервне копіювання бази даних повинно виконуватись кожен день. Строк зберігання резервних копій бази даних – не менше 20 днів.

  Передача інформації третім особам

 21. Адміністрація має право передавати отриману інформацію без ідентифікаційних ознак у тому вигляді, який відповідає меті такої передачі, третім особам.
 22. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). Ця Політика не поширюється за інші веб-сайти у випадку переходу за посиланнями.